PHOTOGRAPHER

“I’m Home” PHOTO SHIBATA, Kanemasu Shuzo Nigogura Gallery 2018.10.6-10.28